Tagok névjegyzéke és szakterülete

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Gazdasági Kamarák

mellett működő Békéltető Testület tagjai (2016.01.01. – 2019.12.31.)

Név

Iskolai végzettség

Képzettség, oklevélszám

Szakterület

Jelölő szervezet

Dr. Tulipán Péter István

(Békéltető Testület elnöke)

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

ügyvéd, társasági szakjogász (102-D/1989)

Fogyasztói jogi tanácsadás, fogyasztói jogvédelem

TESZ

Jurecz Miklós

Rendőrtiszti Főiskola

mérlegképes könyvelő, okl.USA drogszakértő

Fogyasztói jogi tanácsadás, tudatos fogyasztói magatartásra nevelés, belkereskedelem

TESZ

Nagy Szabolcs Lajos

Budapesti Műszaki Egyetem

építészmérnök (2681/1966), műemlékvédelmi szakmérnök (8053), igazságügyi szakértő

Építőipari tervezés, kivitelezés, építőanyagok minősége

TESZ

Kiss Zoltán János

Nehézipari Műszaki Egyetem

gépészmérnök (361/1971), munkavédelmi szakmérnök (28/1981)

Műszaki, vállalkozási és fogyasztói jogvédelem

TESZ

Dr. Szilágyi Zsolt Miklós

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

jogász (250-J/2007)

Fogyasztói jogi tanácsadás, fogyasztói jogvédelem

TESZ

Suta Éva

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

magyar szakos általános iskolai tanár (252/1984), terület- és település-fejlesztési menedzser (2521/2001)

Terület-, településfejlesztés, oktatás, marketing, ingatlan ügyek

TESZ

Dr. Tóth Mária Katalin

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

ügyvéd (68-D/1990), külkereskedelmi szakjogász (1682/1996)

Építőipar, ingatlan ügyek, fogyasztói jogvédelem

TESZ

Dr. Mélypataki Gábor

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

jogász (60-J/2009)

Fogyasztói jogi tanácsadás, fogyasztói jogvédelem

FOME

Csabai Tamás

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

közgazdász (23-GT/2000), pénzügyi adó-, illeték- és vámszakértő (291/2003)

Fogyasztói jogvédelem, építőipar, marketing, kereskedelem, idegenforgalom, gazdasági ügyek

BOKIK

Parti-Józsa Árpád Tiborné

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

üzemgazdász (352/1984)

Kereskedelem, fogyasztói jogvédelem

 

BOKIK

Sobotic Miklós

Főiskola

autógépész 31/E/1981

Gépjármű javítás, munkavédelem

BOKIK

Dr. Strassburger Gyula

(Békéltető Testület elnökhelyettese)

Jogtudományi Egyetem

ügyvéd, kereskedelmi és környezetvédelmi szakjogász

Kereskedelmi jog, fogyasztói jogvédelem, környezetvédelem

 

BOKIK

Török Antal

Műszaki Egyetem

gépészmérnök (131/1976), vegyipari rendszerbizt. szakmérnök (49/181)

Műszaki, vállalkozási és fogyasztói jogvédelem

 

BOKIK

Takács Tiborné

Nyíregyházi Főiskola Mezőgazdasági Mérnöki Kar

agrármérnök (1157/2003)

Növénytermesztés, marketing, külkereskedelem

NAK

Trembóczki István

KATE Mosonmagyar-óvári Mezőgazdaság-tudományi Kar

agrármérnök (68/1987)

Fogyasztói jogvédelem, kereskedelem, mezőgazdaság

NAK

Dr. Rácz József

Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

jogász (212-I/2011)

Fogyasztói jogvédelem, kereskedelem, mezőgazdaság

NAK

A tagok függetlenségére és pártatlanságára vonatkozó törvényes követelmények:

  • A békéltető testületi tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el.
  • Teljes titoktartásra kötelezettek a Békéltető Testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is. Minderről kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.
  • A békéltető testületi tag az eljárásból ki van zárva, ha neki, vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozójának a vitás ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve, ha a feleket erről tájékoztatta, és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem emelt kifogást.

 

A békéltető testületi tagok nem rendelkeznek tagsággal az alternatív vitarendezési fórumok határokon átnyúló vitarendezést elősegítő hálózatában.